Gazel

Bu devlet için çarha temennadan usandık
Bir vâsi için ağyara müdflradan usandık.

Hicran çekerek zevk-ı mülakatı unuttuk
Mahmur olarak lezzet-i sahbâdan usandık.

Düştük kati çoktan heves-i devlete amma
Bir yâr için ağyar ite gavgadan usandık.

Nâbî ile ol âfetin ahvalini naklet
Efsane-i Mecnun ile Leylâ'dan usandık.

Açıklama:

Bir devlet için feleğe selâm vermekten (yalvarmaktan) usandık
Kavuşmak için ellere yalan iltifattan usandık.

Acı çekmekten (yâr ile) konuşma zevkini unuttuk.
Mahmur olarak şarabın lezzetinden usandık.

Çoktan mutluluk hevesine düştük amma
Bir yâr için yabancıyla kavgadan usandık.

Nâbî ile o âfetin (sevgilinin) hallerini anlat
Mecnun ve Leylâ Efsanesi'nden usandık.