Gazel

Bağ-ı dehrin hem hazânın hem baharın görmüşüz.
Biz neşatın da gamın da rûzlgârın görmüşüz.

Çok da mağrur olma kim meyhane-i ikbâlde,
Biz hezaran mest-i mağrurun humarın görmüşüz.

Bir hadeng-i cangüdaz-ı ahtır sermayesi,
Biz bu meydanın nice çabük-süvarın görmüşüz.

Kâse-i deryûzeye tebdil olur câm-ı murad
Biz bu bezmin, Nâbî'ye, çok badeharın görmüşüz.

Açıklama:

Dünya bağının hem ilk hem de sonbaharını görmüşüz
Biz neşenin de gamın da rüzgârını görmüşüz.

Çok da mağrur olma ki ikbâl meyhanesinde
Biz binlerce gurur sarhoşunun sersemliğini (de) görmüşüz.

Bir can eriten âh okudur sermayesi
Biz bu meydanın nice usta at sürenlerini görmüşüz.

Murad alma kadehi dilenci kâsesine dönüşür,
Biz bu meclisin, Ey Nâbî, nice bade içenlerini görmüşüz.