*Muhammed Lutfi Alvarlı / Hayatı ve Eserleri

 Muhammed Lütfi AlvarlıAlvar İmamı Hacı Muhammet Lütfi Efendi, 1869 yılında Kındığı köyünde dünyaya gelmiştir. Babası Hacı Hüseyin Efendi, annesi Seyyide Hatice hanımdır. Tahsilini babası Hacı Hüseyin Efendi'nin yanında tamamlayan Muhammet Lütfü Efendi, 1893 yılında Hasankale'nin Sivaslı Camiine imam olarak tayin edilmiş, daha sonra babası ile birlikte Bitlis'e giderek Hacı Pir-i Küfrevi Hazretlerinin dergâhına intisap etmiştir.

Daha sonra Erzurum'a dönen Muhammet Lütfi Efendi Erzurum'un Dinarkom köyünde imam olarak görev yapmış, 1. Dünya savaşı başlangıcında Erzurum'a dönmüş, bir müddet de Tercan'ın Yavi nahiyesinde hizmet vermiştir. (Yavi şimdi Erzurum Çat ilçesine bağlıdır)

Kurtuluş savaşında müfrezeler kurarak savaşa iştirak etmiştir. 1939 yılına kadar Alvar köyünde oturan Muhammet Lütfü Efendi Erzurum'a gelerek Mehdi efendi mahallesinde ikamet etmiştir. Kendisini ziyarete gelen herkese daima hüsn-i zan etmeyi hiç kimseyi incitmemeyi, hiçbir ferdi hor görmemeyi ve alırken-satarken insaflı olmayı salıklar, sarhoşları dahi huzuruna kabul eder, fasik, salih diye ayırım yapmaz, herkese teveccühte bulunur ve taltifleri ile memnun ederdi. Muhammet Lütfü Efendi kimsenin kalbini kırmamış bir İnsan-ı Kamil idi.

Şairliği de olan Muhammet Lütfü efendi'nin birçok şiirleri vardır. 1956 yılında Erzurum'da vefat etmiştir.

ESERLERİ / ŞİİRLERİ
– Erzurum destanı
– İnsan sevgisi
– Özlem
– Ramazan
– Dünya görüşü
– Maniler ve Ferdler
– Mevlayı sevmek