Mithat Cemal Kuntay / Hayatı ve Eserleri

Mithat Cemal Kuntay / Hayatı ve Eserleri

Mithat Cemal Kuntay, 1885’te İstanbul’da doğdu. Tek romanı “Üç İstanbul”la büyük başarı kazandı. Vefa İdadisi’ni ve Mektebi Hukuku bitirdi. Doktora sınavını verdikten sonra Hukuk Mektebi’nde idare hukuku asistanlığı yaptı. Adliye Nezareti Özel Kalemi’ne girerek müdürlüğe kadar yükseldi. Birinci Hukuk Mahkemesi üyeliğinden sonra Beyoğlu Dördüncü Noteri oldu. 1956’da İstanbul’da ölümüne kadar bu görevi sürdürdü. Yazmaya şiirle başladı. İlk şiiri “Elhamra” Resimli Kitap’ta yayınlandı. 2’nci Meşrutiyet’e kadar çeşitli dergilerde yayınlanan ve aruzun ustaca kullanıldığı, ulusal duyguların ön plana çıkarıldığı şiirleriyle tanındı.

Milli Edebiyat Akımı‘nın değerlerini benimsedi. “Üç İstanbul” romanında da canlandırdığı Mehmet Akif‘le tanışması, sanatı ve düşünceleri üzerinde etkili oldu. Çınaraltı dergisinde 1943-1944’te yayınlanan son dönem şiirlerinde Yahya Kemal Beyatlı‘dan da etkilendiği görüldü. Yalın bir dil kullandığı “Kemal”, “Yirmi Sekiz Kânun-ı Evvel” gibi oyunlarında yurt sevgisi konusunu işledi. Tek romanı ve en önemli eseri “Üç İstanbul”da, 2’nci Abdülhamit, 2’nci Meşrutiyet ve Mütareke yıllarının İstanbul’unu anlattı. Gerçekçi kişiler, ayrıntılı tahliller ve bu üç dönemin yaşantısından sunduğu canlı kesitlerle dikkat çeken bu roman televizyon dizisi olarak da yayınlandı ve büyük ilgi topladı.

Edebiyat araştırmaları yapan Kuntay, inceleme ve araştırmalarını 1913’te yayınlanan “Hitabet ve Münazara Dersleri”, 1914’te yayınlanan “Hitabet Dersleri” kitaplarında topladı. 1956’da İstanbul’da yaşamını yitirdi.

ESERLERİ / ŞİİRLER
– Türk’ün Şehnamesi (1945, 1971 yılında ikinci defa basıldı.)

TİYATRO ESERLERİ
– Kemal (1912), 4 perdelik manzum piyes
– 28 Kanunuevvel (1918), Çanakkale hakkında oyun

ANTOLOJİ
– Nefaisi Edebiye (1913)

ROMAN
– Üç İstanbul (1938)

BİYOGRAFİ
– Mehmed Âkif-Hayatı, Seciyesi, Sanatı (1939)
– İstiklâl Şairi Mehmed Âkif (1944)
– Namık Kemal :Devrin Olayları ve İnsanları Arasında (1.cilt 1944; 2. cilt, Kısım I, 1949; 2.cilt, Kısım II, 1956),
– İlkler ve Ötekiler (1944)
– Sarıklı İhtilalci Ali Suavi (1946)
– Mehmed Âkif: Hayatı, Sanatı, Şiirleri, Seciyesi, Seçme Şiirleri (1948)

İNCELEME-ARAŞTIRMA
– Hitabet ve Münazara Dersleri (1913)
– İftira-yı Taassub (1913),
– Hitabet Dersleri (1914)
– Edebiyat Defteri (1915)

Sosyal Medyada Paylas:
Facebook   Twitter   LinkedIn   Tumblr   Pinterest   WhatsApp   Reddit