Kuş Kanadından – Niyazi Akıncıoğlu

Kuş Kanadından Halim selim değilim,
Baştan kara ettiğim günler olur benim de.
Sevdiğim olur dert olur halim;
Ezbere mecnunum bazı çöllerde.

Kırılır kolum kanadım,
Naçar kalırım türkülerde;
Anasız babasız, öksüz kalırım.
Yeşil kurbağalar öter yeşil göllerde,
Ben garip, perişan gurbet ellerde.

Gurbet eller yoldur:
Bir ucunda tevellüdüm müjdelenir,
Kara haberim gelir öbür ucundan;
Ve her çeşme başında üçe ayrılır.

Üç kardeşin en küçüğü ben avareye
Kervan geçmez yollar salık verilir.
Gitmem demem.

Böyle yazmış yazan, aklı karalı
Dere tepe, yokuş demem giderim.
Giderim de kanlı yaşlar dökerim,
Akman demem, aksın varsın, silerim.

Elin olsun gül memeler arası,
Meskenimdir benim hanlar, kahveler;
Olmazsa, bahçeler, bağlar benimdir.
Benimdir ovalar, kartallar semti,
Nerde akşam orda sabah ederim.
Yastıceğim taş olur,
“Altım toprak, üstüm yaprak”
Ama gönlüm hoş olur.

Rumeli’nden bir türkü çalmayagörsün hele,
Çıkmayagörsün Aliş Tuna Boyundan,
İlk kadehte sarhoşum.
İflah olmam artık, hekim kâr etmez,
Efkârlanır içerim, içer efkârlanırım.
Komşu kızları mı, ölüm mü geçmez,
Neler geçmez hatırımdan, bir ben bilirim.
Evvel ve ahir geçer,
Yunus-u biçare, Şair Nedim, sakiya,
Ömrün tesellisidir; geçer,
Sultan Süleyman’a kalmayan dünya.

Unuturum da sonra garipliğimi,
Heheyyt!…derim bir, kuşlar, ağaçlar!
Ve çıkarım dağlara.
Nereli bu rüzgâr, bu su deli mi?
İznim olmayınca yasak macera.
Selamım, baş üstüne,
Kavgam, dert-yaş üstüne,
Mazlumun âhıdır başımda esen
Gocunsun paşalar, beyler
Alimallah komam taş-taş üstüne.

Ve döğünsün eller, eller;
Ayvaz’ımın perçemi düşmüş sol kaş üstüne.
Çok sürmez velakin bu saltanatım,
Tüfek icat olur,
Hasetinden Kır-At’ım,
Ben, arımdan ölürüm.

Şaban GÜRTUNA
Şaban GÜRTUNA

1952 yılında Balıkesir – Sındırgı – Osmanlar Köyü’nde doğdu. İlkokulu bu köyde okudu. İlkokulu bitirdikten sonra iki yıl ailesine tarım işlerinde yardım etti. Sonra okumaya karar verdi.

1964 yılında yatılılık sınavını kazanarak Savaştepe İlköğretmen Okulu’na girdi. 1971’de okulu bitirip Kars – Arpaçay İlçesi, Akyaka Nahiyesi – Süngüdere (Kızıltaş) Köyü İlkokulu Öğretmenliğine atandı. 1974 yılında evlendi.

Kars ilinde 2 yıl zorunlu hizmetini tamamladı. Sonra aynı ilde er öğretmen olarak askerlik hizmetini yaptı. Balıkesir – Sındırgı İlçesi Osmanlar Köyü’nde 3 yıl, Manisa Merkez – Süngüllü Köyü’nde 1 yıl, Saruhanlı – Koldere Kasabası’nda 13 yıl, Akhisar ilçe merkezinde 7 yıl olmak üzere, toplam 28 yıl görev yaptıktan sonra 1999 yılında emekli oldu. Bir kız, bir erkek iki çocuk babasıdır.

Şiir yazmaya öğretmen okulu yıllarında başladı. Belirli Gün ve Haftalarla ilgili “Bir Eylül Sabahı”, “Gediz”, “Ana Hasreti”, “Atatürk”, “Orman” şiirleri birçok şiir sitesinde yayınlanmıştır. Halen “www.babaminsiirdefteri.com” adlı şiir sitesinde editörlük yapmaktadır.

Doğa fotoğrafları çekmek, onları sosyal paylaşım sitelerinde sevdikleriyle paylaşmak, bulmaca çözmek, doğa yürüyüşleri yapmak hobileri arasındadır.

ESERLERİ / ŞİİRLERİ
– Rüzgarlı Tepe (I. Basım - Özel)

Articles: 5166