*Kuloğlu / Hayatı ve Eserleri

17. yüzyılın en önemli halk ozanlarından biri olarak görünüyor Kuloğlu. Kuloğlu'nun yaşamıyla ilgili bilgilerimiz de yeterli değil. Şiirlerinden çıkarılabildiğine göre, öncelikle asker-ozanlardan olduğu, hem kara askerliği, hem deniz askerliği yaptıgı anlaşılıyor.

Cezayir'deki savaşlara katıldığı gibi 4. Murat'ın ünlü Bağdad Seferi'ne katıldığı şiirleriyle ortaya çıkıyor. Kuloğlu'nun asıl adı üzerinde iki görüş var: Bir görüş asıl adının "Süleyman" olduğu. Öteki görüşe göre Kuloğlu'nun asıl adı "Mustafa". Kuloğlu'nun adı Evliya Çelebi'nin ünlü "Seyahatname"sinde geçiyor, Kayıkçı Kul Mustafa Katibi, Aşık Ömer'le çağdaş bir ozan olduğu anlaşılıyor. Kuloğlu, bir yandan yiğitlik şiirleri söylerken, bir yandan da aşk  üzerine şiir söylemeye, sazıyla seslendirmeye durmuş. Kimi araştırmacılara göre Safranbolulu. Oğlu da dönemin Muhasip Mehmet Paşa adıyla tanınan sayılı devlet adamlarından. Çok genç denebilecek bir yaşta, 40 yaş sularında öldüğü ileri sürülüyor. Yaşadığı dönemde yaygın bir ünü, saygınlığı var. Kendisinden sonra gelenler üzerinde de etkileri görülüyor. Dili, yalın, demesi etkin. Bununla birlikte yer yer Kuloğlu da Osmanlıcanın açmazlarına düşmüş.

Kuloğlu / Hayatı ve Eserleri

"Aşık Edebiyatı"nın önemli kişilerinden, bir bakıma öncülerinden sayılan Kuloğlu'dan, yazık ki, yeterli sayıda şiir kalmamış bugünlere. Ya da  daha el atılamamış "Cönk"lerin, "Mecmua"ların sayfalarında bizlere ırak
duruyorlar.