Kim Kaldı? – Attila İlhan

Kim Kaldı? – Attila İlhan

Silah atılmıyor
Güvercin şakırtısıdır
Şafakta yaldızlanan
Şadırvanda su
İhlamurlarda ezan
Görkemli bir namaz uğultusu
Heyhat
Hamzabey Cami-i Şerif’inden kim kaldı?
Kim kaldı eski Selanik’ten
Laternalar sustu
Sürahiler tenha
Tek kibrit çakılmıyor
Kim kaldı ittihat ve terakki’den
O jöntürkler ki
-`hariçten Evrak-ı muzırra celbederlerdi’-
O fedailer ki barut öksürürler
Sakal tıraşları mavi
Kırmızı bıyıkları biber
Kim kaldı?
Müdafaa-i hukuk cemiyeti’nden
Avcı ceketi
Körüklu çizme
Astragan kalpak
Bazen `ittihatçı’
Hafif `iştirakiyun’
Öfkeli kaşları salkım saçak
Kumral bıyıkları mahzun
Hani felaket tütün içerler
Ceplerinde idam fermanları
Bellerinde Söğüt yaprağı bıçak
Ya millet meclisi’nde meb’us
Ya kuva-yi seyyarede asker
Kadehlerde rakı
Nazlı beyaz.
Vaniköy korusunun `teşrinler’deki sisi
Gramofonda incesaz
Meyhane musikisi
O şenliklerden heyhat kim kaldı?
Ezeli dalgınlığımızın ıslığıdır ney!
Keman yanlış anlaşılmasından tedirgin
Utlar vahim sorular soruyor
Öldü nazım samilof Sarı Mustafa
Yıkılmış Strasnoy Ploscat’ın saat kulesi
Eski bolşeviklerden kim kaldı?

Sosyal Medyada Paylas:
Facebook   Twitter   LinkedIn   Tumblr   Pinterest   WhatsApp   Reddit