*Khalil Gibran / Hayatı ve Eserleri

Khalil Gibran / Hayatı ve EserleriHalil Cibran (1883 – 1931) Lübnan asıllı ABD’li ressam, şair ve filozof olan Cibran, 1883 yılında Lübnan’da doğdu. Oniki yaşında iken ailesi ile birlikte Amerika'ya göç etti. İlk orta ve lise öğrenimini Boston'da tamamladı. Daha sonra ısrarı üzerince ailesince Beyrut'taki El Hikmet Medresesi'ne gönderildi. Yüksek öğrenimini burada bitiren cibran, 1902'de bir daha dönmemecesine ayrıldı anayurdundan. 1902-1908 yılları arasında resim yaparak geçimini sağladı. 1908'de Paris'e gitti; Güzel Sanatlar Akademisi'ne yazıldı. Üç yıl süreyle çağının en büyük heykeltraşı Auguste Rodin'den ders aldı. 1911'de yeniden Amerika'ya döndü. 1918'de ilk kitabı "The Madman-deli"yayınlandı. 1923'de "The Prophet – Ermiş"basıldı. Bu kitabıyla adı bütün dünyaya yayıldı."Jesus, The Son Of Man – İnsa'nın Oğlu İsa" ve "The Earth Gods-Yeryüzü Tanrıları" adlı kitaplarıyla bu başarısını pekiştirdi. 1931 yılında Newyork'daki küçük bir çatı katında yoksulluktan ve birbiri ardısıra gelen hastalıklardan kurtulamayarak öldüğünde 48 yaşındaydı.

 Eserleri ve düşünceleri dünya üzerinde geniş yankı uyandırdı. Şiirleri yirmiden fazla dile çevrilmiş olan Cibran aynı zamanda başarılı bir ressam idi. Resimlerinin bazıları günümüzde dünyanın birçok şehrinde sergilenmektedir. Yaşamının yaklaşık son yirmi yılını ABD’de geçiren yazar, ölümüne kadar kaldığı bu ülkede eserlerini İngilizce yazmıştır.

Halil Cibran’ın en ünlü eserlerinden biri olan ve ilk kez 1923 yılında basılan ”The Prophet” (Nebi) adlı eseri, toplam 26 adet şiirden oluşan bir karma şiir denemeleri kitabıdır. El Mustafa adındaki bir kahinin 12 sene kaldığı Orphalese şehrinden ayrılıp evine gitmek üzereyken bir grup halk tarafından durdurulması ve ana kahraman ile halk arasında insanlık ve hayatın genel durumu hakkında geçen konuşmalar kitabın kendisini oluşturmaktadır.
Ermiş eseri şu alt bölümlere ayrılmıştır: Aşk, evlilik, çocuklar, vermek, yemek ve içmek, sevinç ve üzüntü, ev ve evin önemi, giyecekler, alım ve satım, suç ve ceza, yasalar, özgürlük, sebepler ve arzular, acı, bilgelik, öğretme, arkadaşlık, konuşma, zaman, iyi ve kötü, dua, zevk, güzellik, din ve son olarak da ölüm.
Türkçe'ye Ayşe Berktay tarafından çevrilmiş. Ermişin Bahçesi Halil Cibran’ın Ermiş kitabının devamı niteliğindedir. Türkçeye çevirisi R.Tanju Sirmen tarafından yapılmıştır.

ESERLERİ / KİTAPLARI
– Kırık Kanatlar
– Haberci
– Gezgin
– Deli
– Ermiş
– Ermişin Bahçesi
– İnsanoğlu İsa
– Sözler
– Dünya Tanrıları
– Asi Ruhlar
– Kum ve köpük avare
– Kalbin sırları (derleme)