Bu Fidem Dedikleri

Bu fidem dedikleri
El ayakla baş değil,
Âdem mânaya derler
Suret ile kaş değil.

Gerçi et ve deridir
Cümlenin serveridir.
Hakk'ın kudret sırrıdır
Gayra bakmak hoş değil.

Âdem manâyı mutlak
Âdemdedür nutkı Hak
Âdem'den gafil olma
O hayâl ya düş değil.

Âdem gerek su gibi
Arı olsa arınsa
Âdem oldur iy hoca
Nefsi de serkeş değil.

Âdemdedür külli hal
İlm ü hikmet güft ü kâl
Âdem katında filem
Dânei haşhaş değil.

Âdem oldur iy hoca
Gıdası manâ ola
Maksud âdemden ahf
Çöp veya tutmış değil.

Kendü özini bilen
Maksudın bulan kişi
Hakk'ı bilen doğrıdır
Yalancı kalleş değil.

Bu Kaygusuz Abdal'a
Âşık dimen dünyada
Nakş u suret gözedür
Maksudı nakkaş değil.