Ben Bu Derde Düşeli

Ben bu derde düşeli bu sakalı kırkarım
Dost ila bilişeli bu sakalı kırkarım.

Ben kırkarım o biter çimende bülbül öter
Usta berber der yeter bu sakalı kırkarım.

Aşka olup mülazım bilindi cümle razım
Gayrı sakal ne lazım bu sakalı kırkarım.

Ben çalarım tanbura giyinirim tennure
Hak çerağın uyara bu sakalı kırkarım.

Var mı bunda bir hatam gayrı gönülden atam
Çok mu gelir bir tutam bu sakalı kırkarım.

Ben gezerim yazıda kuvvetim var bazuda
Ne işim var kazıda bu sakalı kırkarım.

Kaba sakal istemem hep kesilse gam yemem
Hiç kısa uzun demem bu sakalı kırkarım.

Sakalımla kaşımı bıyığımla başımı
Hak onara işimi bu sakalı kırkarım.

Kaygusuz Abdal menem fartu fartu bilenem
Bir tüyünü koymanam bu sakalı kırkarım.