Yüzünde Harami Benler Saçılmış

Yüzünde harami benler saçılmış
Var ise can ister kulundan senin
Hüsnünün baharı taze açılmış
Emreyle dereyim gülünden senin.

Her zaman ayine yüzüm sürdükçe
İltifat edersin bizi gördükçe
Var ol cihan içre dünya durdukça
Geçmesin adular yolundan senin.

Bendeni seversin gayetle amma
Ben dahi severim ey melek-sima
Bilirim aşıksın destinde hüma
Baz eksik olmasın kolundan senin.

Hakikatlı yarsın bilirsin halden
Huda ayırmasın sen servi daldan
Söyledikçe sözün tatlıdır baldan
Ab-ı zülal akar dilinden senin.

Katibi kapundan yabana atma
Lutfeyle yaşımı sellere katma
Bari gülmüş iken beni ağlatma
Aman aman Felek elinden senin.