*Katibi / Hayatı ve Eserleri

Yaşamıyla ilgili çok az bilgimiz olan halk ozanlarımızdan biri de Katibi'dir. Bir şiirindeki "Halin nedir desen Katip Osmana" dizesinden asıl adının "Osman" olduğu anlaşılıyor. Evliya Çelebi'nin "Seyahatnamesi"nde sözü geçen saz ozanlarından. Bu yüzden 17. yüzyılda yaşadığı sonucuna varılıyor. Evliya Çelebi'nin yazdığına göre Katibi koyun ticareti yaparmış. "Katibi" takma adını almasından okur yazarlığının olduğu saptanıyor. 4. Murat'ın Bağdad Seferi üzerine bir övgü şiiri de yazan Katibi'nin Kayıkçı, Kuloğlu, vb. halk ozanlarıyla çağdaş olduğu da şiirlerindeki

Katibi / Hayatı ve Eserleri

dizelerinden anlaşılıyor.

Katibi'nin 4. Murat'la birlikte Bağdad Seferi'ne katıldığı, kendisinin bir asker-ozan (Yeniçeri) olabileceği de ileri sürülen görüşler arasında. Aruz ölçüsünü de kullanan Katibi'nın asıl önemi hece ölçüsüyle söylediği şiirlerde. Şiirlerine bakılınca, duygusal yanı ağır basan bir ozan. Kullandığı dilde, Aşık Ömer'in başlattığı karmaşıklık, Osmanlıcaya özenti divan şiirine yaklaşma, dikkati çekiyor. Ama çağının sayılı ozanlarından biri olduğu da kesin.