Kaside’den – Nabi

Şem’in gıdası ma’ni-i pakize nutkdur
Çeşmin gıdası hüsn’dür, anla hlkâyeti.

Elfaz-ı sükkerin-i Stanbuliyandan
Sem’in kenarlarda kalır dilde hasreti.

Mina-yı çeşmi, garka-i nur-ı sürür eder
Huban-ı şehriyanın o hüsn ü letafeti.

Hüsn-i eda vü hüsn-i vefa hüsn-i her ümür
Ol şehr-i bi-bedelde bulur hüsn-i gayreti.

Ol dii-küşa mealler, ol hürde nükteler
Mümkln midir bula Arabjstan’da sureti.

Açıklama:

Kulağın gıdası güzel anlamlı sözdür
Gözün gıdası güzelliktir, anla hikâyeyi.

Kulak, kenarlarda (taşralarda) şeker gibi
İstanbul konuşmasını özler.

Ki o İstanbul konuşması, İstanbul güzellerinin
Türlü güzellikleri gözbebeklerini sevinç nuruyle aydınlatır.

Eda güzelliği, vefa güzelliği ve her türlü güzellik,
Ancak o eşsiz şehirde en yüksek derecede bulunu..

O gönül açıcı mânâlar, o ince nüktelerin benzerini
Arabistan’da bulmak mümkün mü!

Default image
Şaban GÜRTUNA
1952 yılında Balıkesir – Sındırgı – Osmanlar Köyü’nde doğdu. İlkokulu bu köyde okudu. İlkokulu bitirdikten sonra iki yıl ailesine tarım işlerinde yardım etti. Sonra okumaya karar verdi. 1964 yılında yatılılık sınavını kazanarak Savaştepe İlköğretmen Okulu’na girdi. 1971’de okulu bitirip Kars – Arpaçay İlçesi, Akyaka Nahiyesi – Süngüdere (Kızıltaş) Köyü İlkokulu Öğretmenliğine atandı. 1974 yılında evlendi. Kars ilinde 2 yıl zorunlu hizmetini tamamladı. Sonra aynı ilde er öğretmen olarak askerlik hizmetini yaptı. Balıkesir – Sındırgı İlçesi Osmanlar Köyü’nde 3 yıl, Manisa Merkez – Süngüllü Köyü’nde 1 yıl, Saruhanlı – Koldere Kasabası’nda 13 yıl, Akhisar ilçe merkezinde 7 yıl olmak üzere, toplam 28 yıl görev yaptıktan sonra 1999 yılında emekli oldu. Bir kız, bir erkek iki çocuk babasıdır. Şiir yazmaya öğretmen okulu yıllarında başladı. Belirli Gün ve Haftalarla ilgili “Bir Eylül Sabahı”, “Gediz”, “Ana Hasreti”, “Atatürk”, “Orman” şiirleri birçok şiir sitesinde yayınlanmıştır. Halen “www.babaminsiirdefteri.com” adlı şiir sitesinde editörlük yapmaktadır. Doğa fotoğrafları çekmek, onları sosyal paylaşım sitelerinde sevdikleriyle paylaşmak, bulmaca çözmek, doğa yürüyüşleri yapmak hobileri arasındadır. ESERLERİ / ŞİİRLERİ – Rüzgarlı Tepe (I. Basım - Özel)
Articles: 5149