* İbrahim Zeki Burdurlu / Hayatı ve Eserleri

İbrahim Zeki Burdurluİbrahim Zeki Burdurlu; Şâir. 1922'de Burdur’da doğdu. İstanbul Erkek Öğretmen Okulu (1938) ile Gazi Eğitim Enstitü Türkçe Bölümü’nü bitirdi. Sivas, Burdur, Kıbrıs ortaokul ve lisehrinde, İzmir Eğitim Enstitüsü’nde öğretmenlik yaptı. 1977'de emekli oldu.

Günümüz şâir ve yazalarındandır. ilk şiiri Öğretmen Okulu’nda öğrenci iken Servet-i Fünun- Uyanış dergisinde görü­lür. Öğrencjliği sırasında, Ahmet Kutsi Tecer tarafından başlatılan şiirde, halk şiiri geleneğinden faydalanma çalışmalarına katıldı. Yeni şiir iie halk şiirinin tekniğini birleştirmeye gayret etti.

Şiirlerinde mahalli duygulan, millet ve vatan sevgisini terennüm etti. Masal, inceleme, araştırma ve antoloji türünden eserleri de vardtr.

ESERLERİ / ŞİİRLERİ
– Toprak İnsanları (1945)
– Toprağın içindeki Toprak (1946)
– Burdur’daki Mahallemiz (1947)
– Keloğlan (1949)
– Basık Tavan (1950)
– Bir Köyden Bir İnsan (1951)
– Lefkoşe (1953)
– Minnacık Ada (1954)
– Günaydın Yavru Kıbrıs (1959)
– Atatürk’üm (1959)
– Sev Beni ‘(1966)
– Açmıyor Mu Kıbrıs’ımın Gülleri? (1968)
– İzmir’in Mor Atları (1976).

MASAL
– Nur Güzeli (1963)
– Dileği Gerçekleşmeyen Kız (1963)
– Güllü Pâdişâh (1963)
– Mavi Pullu Balık (1964)
– Üç Yumak (1964)
– Kendi Bir Karış, Sakalı Üç Karış (1972).

ANTOLOJİ
– Şiirimizde Öğretmen (1965)
– Öğretmen Şâirler Antolojisi (1966)
– Atatürk Şiirleri Antolojisi (1967)

DİĞER ESERLERİ
– Memiş Can (1978, roman)
– Anılardan Öyküler (Hikâyeler, 1979)
– Üç Destan (Köroğlu- Karacoğlan- Oğuz Destanı, 1969)
– Romanlanyla Reşat Nuri Güntekin (1971)
– Ders kitapları ve eğitici kitapları da vardır.