Kıt’a

Gören saçın arasında yüzün parıltısını
Sanır ki kara bulutun içinde gün doğmuş
Yanında kan ile yaş içre kaldığım görtip
Demez mi kim: "birini, şu kızı suya boğmuş".