Beyitler

Her kim ki olur yıldızı düşkün         
Göstermez ona devri felek gün           
Kişiye her işi alâ görünür                  
Kuzguna yavrusu anka görünür
Göğe mi erdi başım yeryüzüne indimse
Var mıdır bencileyin yıldızı düşkün kimse?