Yusuf Polatoğlu’na

Bir hücrede yaralarım baş tuttu
Neşter al yaramı del Polatoğlu
Çıkarına yağ yakanlar unuttu
Düşene uzanmaz el Polatoğlu.

Şükür hakka daha beter yazı var
Beni boş ver boynu bükük kuzu var
Her yanımda ayrı ayrı sızı var
Genç yaşta büküldü bel Polatoğlu.

Iadeyi ziyarete an gelir
Moral ile damarlara kan gelir
Seni gördüğümde biraz can gelir
Tek dostum senmişsin gel Polatoğlu.

Bir ozan var idi sazın çalardım
Bütün yükün omzuma alırdım
Aramadı onu kardeş bilirdim
Meğer çiğ süt emmiş kul Polatoğlu.

Ramazan saygazım Berlin elinde
Gelemiyor sız vardır belinde
Tutsak oldum gavurların elinde
Dostumdan bir haber al Polatoğlu.

Şahballı’yım vatanıma gideyim
Yaylalarda koyun kuzu güdeyim
Bundan sonra çobanlığa adayım
Bir keçe bir kaval bul Polatoğlu.