Ağaç

Kim dikti bu fidanı böyle
yol ağzına
ortasına belgisiz sokakların
Diyelim gelişti yarın
Kökleri tutundu toprağa

Can yürüyecek yaprağa isteristemez
Ağacı kuracak, çiçeğe saracak
meyveye duracak

Düşecek meyvalar avlusuna
gelgeç sevdaların
Yazık olacak!