N’oldu Bu Gönlüm?

N'oldu bu gönlüm n'oldu bu gönlüm
Derd-u gam ile doldu bu gönlüm.
''
Yandı bu gönlüm yandı bu gönlüm
Yanmada derman buldu bu gönlüm.

Yan ey gönül yan yan ey gönül yan
Yanmadan oldu derdine derman.

Pervane gibi pervane gibi
Şem'ine aşkın yandı bu gönlüm.

Gerçi ki kandı gerçeğe yandı
Rengine aşkın cümle boyandı.

Kendide buldu kendide buldu
Matlabını hoş buldu gönlüm.

Sevad-ı a'zam sevad-ı a'zam
Belki oluptur Arş-ı muazzam.

Matlab-ı canan matlab-ı canan
Olsa acep mi şimdi bu gönlüm.

Seyr-i billahtır seyr-i billahtır
Li maallahtır fena fillahtır.

Ayinesinde ayinesinde
Gird-i sivayı buldu bu gönlüm.

El fakru fahrı el fakru fahri
Demedi mi ol alemler fahri.

Fahrini zikrin fahrini zikrin
Mahv-u fenada buldu bu gönlüm.

Bayramı imdi Bayramı imdi
Bayram edersin yar ile şimdi.

Hamd-ü senalar hamd-ü senalar
Yar ile bayram kıldı bu gönlüm.