Mor Güneşler

Mavi çavlandan havalanan
Altın kanatlı kuşlar
Ayrıksı otlar dev
Sarmış taraçaları yosun
Kaygan vakur ve soluk
Anımsatır yaşanmış bir masalı
Ki tüm hışmıyla sinmiş zemine kuş gölgeleri.
Soğumuş lav ve çamur
Yoğun rahiya tozumsu dağılmış
Anımsatır yüzleri yükselen koku
Portakal1ıktaki esans erimiş yapraklar,
Parlak cam kırıklarıyla dolu
Köklerin ulaştığı noktada karanlık
Tüm karanlıklardan koyu
Beyaz el kırrıı1dar
Bir caninin eli
Kırrıı1dar kül rengi rüzgar
Perde aralandığında beliren ihtiyar ayla
Ağaçlar kristal suyu emer.
Bizim karanlığımıza bir iz
İzdüşümlerinden artan
Artan ağaçlar
Artan renkler
Artan her şey o ülkede.
Bir iz doğrulur
Bir iri gövde
Ölü kertenkeleler arasında
Duyulur derin uğultu
Gecenin uzaklarda çarpışan hücreleri
Hava katmanları açılır
Karışır mor güneşlerle
Savrulan saçlarıma
Ki saçlarım özgürlük kokar.