Görüp Beni Ne Çatarsın Kaşını?

Görüp beni ne çatarsın kaşını?
Bileyim sevdiğim elemin nedir?
Çeşmi giryanından akan yaşını
Sileyim sevdiğim elemin nedir?

Girm'efendim aşıkların kanına
Varma kafir rakiplerin yanına
Hasretinle her dem aşk ummanına
Dalayım sevdiğim elemin nedir?

Akıp çeşmimin yaşı döndü sele
Tiği gamzen dertli sinemiz dele
Ağladıkça ağlayup güldükçe güle
Bileyim sevdiğim elemin nedir?

Gedayi komadı sözünde noksan
Derdimend aşıkın haline baksan
Dilersen yolunda hak ile yeksan
Olayım sevdiğim elemin nedir.
?