*Gedayi / Hayatı ve Eserleri

Gedayi / Hayatı ve Eserleri17. yüzyılın ünü yaygın bir halk ozanı ama yaşamıyla ilgili bilgiden yoksunuz.

Evliya Çelebi’nin, Kayıkçı Mustafa’nın, Katibi’nin arkadaşı olduğu söylentileri de vardır.

Şiirlerinde yer yer Osmanlıca sözcüklere rastlanıyorsa da, halk şiiri geleneğinden tümüyle kopmadığı da anlaşılıyor.