Gazel – Küçük İskender

Gazel – Küçük İskender

Bir sencileyin dil-ber-i ra’nâ bulunur mu?
Bir bencileyin âşık-ı şeydâ bulunur mu?

Uşşâk-ı belâ-keşlere âyîne ne hâcet
Sînen gibi mir’ât-ı mücellâ bulunur mu?

Bir ben gibi tâ haşre kadar âşık-ı sâdık
Sultânıma ben söylemem ammâ bulunur mu?

Bir iki üç ahbâb olup âh olmasa ağyâr
Âyâ o perî bir gece tenhâ bulunur mu?

Bilmezsen eger kendini Leylâ’ya su’âl et
Bir sencileyin dil-ber-i ra’nâ bulunur mu?

Sosyal Medyada Paylas:
Facebook   Twitter   LinkedIn   Tumblr   Pinterest   WhatsApp   Reddit