Sanı

Hiç değişmedi san
sen öyle
dıştan
gir içeri – göz göz olmuş-

Ama yerinmez -çünkü kendi yerinde-
ayrıca neden değişsin konum
söyle
yaşanırken hep ortak duyum.

Eğri bir çizgi dudak -acı gülümseyiş-
her zaman vardı
yanıltan.

Hiç değişmedi san
sen öyle
dıştan.