Ela Gözlü Sultan Baba – Muhiddin Abdal

Şiir Şiirler - En güzel şiirler - Babamın Şiir Defteri

Ela gözlü Sultan Baba
Ululardan ulusun sen
Yedi iklim dört köşeye
Arşa kürse dolusun sen.

Seni gören yoksul bay olur
Kafirler imana gelir
Seni sevmeyenler n’olur
Şah-ı Kerem Ali’sin sen.

Şahısın eksikli kulun
İçenler ayrılmaz dolun
İnceden incedir yolun
Tamam gerçek velisin sen.

Doğru sözün yol kılıcı
Çaldığın iki bölücü
Düşmüşler elin alıcı
Hakkın kudret elisin sen.

Dehanından kevser akar
Nazar-ı kula Hak bakar
Kokun cüml’aleme kokar
Muhammed’in gülüsün sen.

Parlayıp ateşin yanar
Cüml’alem şulene konar
Susayanlar senden kanar
Ab-ı hayat gölüsün sen.

Muhiddin Abdal n’eylersin
Dipsiz denizler boylarsın
Ne bilirsin ne söylersin
Aklın mı var delisin sen.

Paylaş: