Vardım Kırklar Kapısına

Vardım Kırklar kapısına
Mail oldum yapısına
Tapmışım hak kapısına
Evvel Allah ahir Allah
Dönemem estağfurullah
İmanım amentübillah.

Akıttım gözümden yaşı
Eritir dağ ile taşı
Ali'dir imamlar başı
Evvel Allah ahir Allah
Dönemem estağfurullah
İmanım amentübillah.

Pir elinden içtim dolu
Öğrendim erkanı yolu
Emniyette mümin kulu
Evvel Allah ahir Allah
Dönemem estağfurullah
İmanım amentübillah.

Davut Sular' canlar canı
Mevlana Mahmut hayranı
Pirimdir Veysel Karani
Evvel Allah ahir Allah
Dönemem estağfurullah
İmanım amentübillah.