*Cevdet Kudret Solok / Hayatı ve Eserleri

Cevdet Kudret Solok / Hayatı ve Eserleri7 Şubat 1907’de İstanbul’da doğdu. Tam adı Cevdet Kudret Solok'tır. Birinci Dünya Savaşı'nda babasını kaybetti. Annesi tarafından büyütüldü.  İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra Kayseri Lisesi, Ankara Atatürk Lisesi ve Ankara Devlet Konservatuvarı’nda edebiyat öğretmenliği yaptı. Türk Ansiklopedisi bürosunda edebiyat sekreterliği yaptı, Türk Dil Kurumu'nda görev aldı. Bir süre Bilgi Yayınevi'nde çalıştı.  Öğretim görevlisi olarak girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın ve Yayın Yüksek Okulu'ndan emekli oldu. İstanbul ve Ankara'da avukatlık yaptı.  10 Temmuz 1992'de İstanbul'da öldü.

Yazın dünyasına 1927’de Servet-i Fünun dergisinde yayımladığı şiirlerle giriş yaptı. Meşale Dergisi çevresinde toplanan 'Yedi Meşaleciler grubuna katıldı. Oyun, hikaye, roman türlerinde de eserler verdi. Abdurrahman Nisari, Suat Hisarcı gibi takma adlarla edebiyat ders kitapları yazdı.  Daha sonraki yıllarda edebiyat ve tiyatro tarihine ilişkin incelemler yaptı, yazınsal sorunlara ilişkin eleştirel denemeler yazdı. 1945’de hazırladığı Türk Hikaye ve Roman Antolojisi’ni daha sonra Türk Edebiyatı’nda Hikaye ve Roman adıyla genişletti. Anısını yaşatmak için eşi ve kızı tarafından 1993 yılından bu yana her yıl beş ayrı dalda (roman, öykü, şiir, deneme-inceleme-araştırma ve tiyatro dalları) dönüşümlü olarak verilen 'Cevdet Kudret Edebiyat Ödülleri' düzenlenmektedir.

ESERLERİ / ANTOLOJİLER
– Türk Hikâye ve Roman Antolojisi – Türk Edebiyatında Hikâye ve Roman adıyla genişletti (2 cilt: 1965, 1967)
– Ortaoyunu
– Karagöz’de (3 cilt: 1968-70)

ÖYKÜLERİ
– Sokak (1974)

ROMANLARI
– ‘Süleyman’ın Dünyası’
I. Sınıf Arkadaşları (1943-1976)
II. Havada Bulut Yok (1958-1976)
III. Karıncayı Tanırsınız (1976)

DENEMELER
– Dilleri Var Bizim Dile Benzemez (1966)
– Bir Bakıma (1977)
– Benim Oğlum Binâ Okur (1983)

İNCELEME-DERLEMELER
Divan Şiirinde Üç Büyükler
I. Fuzulî (1952)
II. Bakî (1953)
III. Nedim (1952)

Halk Şiirinde Üç Büyükler
I. Yunus Emre (1958)
II. Pîr Sultan Abdal (1965)
III. Karacaoğlan (1958)
Eşref: Hicviyeler (1953)
Şinasi: Şair Evlenmesi (1959)
Teodor Kasap: İşkilli Memo (1965)
Nâzım Hikmet: Kuvâyi Milliye (1968)
Batı Edebiyatından Seçme Parçalar (1973)
Ferâizci-zâde Mehmet Şakir: Evhâmî (1974)
Abdülhamit Devrinde Sansür (1977)
Örnekleriyle Edebiyat Bilgileri (2 cilt, 1980)

ÖDÜLLERİ
* 1974 Türk Dil Kurumu  Bilim Ödülü / Ortaoyunu ile
* 1991 Sedat Simavi Edebiyat Büyük Ödülü / Kalemin Ucu il