Cebber Oğlu Mehemmed – Attila İlhan

Kaman civarına bahar gelince
Yıkılır ovadan apdal çadırları
Yücesinde pare pare duman tutmuş
Düdüldağ’ın yaylasında mekan kurulur
Hoş gelmişsin evvel bahar
Nisan ayı içinde donanır dağlar
Donanır yeşilinden alından
İstasyon deresi kabarmıştır
Hacıdağ’ın selinden
Dağlar sıra sıradır eylim eylim
Dağlar uzanır bir uçtan bir uca
Dağlar birbirinden yüce
Yamaçlarında kireç yakılır
Bir ömür boyunca kahrı çekilir
Kimse anlamamış sırrını hikmetini
Bu bereket nereden gelir
Başınızdan duman eksilmesin Gavurdağları
Siz hikayet eylediniz bana
Bahçe kazasının kaman köyünden
Cebbar oğlu Mehemmed’in hikayesini.

Yılların yücesinden şöyle bir seyran edelim
Bir avuç toprağıma çöreklenmek için
Yürümüş selamsız sabahsız
Destursuz girmiş memleketime
Yedi çeşit frenk askeri
Uğursuz bir hava çökmüş
Üstüne memleketimin
Uğursuz ve karanlık
Çocuklar gülmemiş artık
Sessiz sessiz ağlamış analar
Oduna giderken vurulmuş
Ve yahut harman yerinde
Avuçları buğday kokan delikanlılar.

Ve nice gavurdağı kızlarının
Birer birer ırzına geçilmiş
Yalvarmış ihtiyarlar Allah’a
-rivayet şöyledir kim-
Dumanlı bir güz akşamı
Şu mor dağlar efendim
Destur demiş de yürümüş
Silkinip kalkmış ayağa.

Gel haberi öteden verelim
Çıkmış dağlara kendiliğinden
Cebbar oğlu mehemmed
Fransız’a silah çekmiş
Hür yaşamak uğruna
Irz uğruna namus uğruna
Ana için baba ve kardeş için.

Şu mübarek topraklar
Şu mübarek vatan için
Derken efendim
Bir gün kaman’dan öte
Uğrun uğrun haber ulaşmış
Urfa’nın antep’in köylerine
Gözü kanlı maraş beylerine.

Cebbar oğlu mehemmed
Burcu burcu çam kokan bir yaz akşamı
Omuz vermiş bir ağaç gölgesine
Usul usul türkü söylüyor
-hasret kuşun kanadında deli kuşlar uçun gayrı
yazımız böyle yazılmış bu diyardan göçün gayrı-
Kirveleri durdu ve süleyman
On sekiz adım gerisinde
Şahin gibi tünemişler kayaların üstüne
Avuçları sıcak bakışları ok gibi
Deliyor her dokunduğu yeri
Biri doğuya bakıyor diğeri batıya.

İptida durdu görüyor geleni
Yel midir toz mudur anlamıyor
Lakin bıyıkları terlemeden
Çeteci olan garip ökkeş
Çok geçmeden getiriyor haberi
Tabur tabur üstümüze varıyor
Düşman yola çıktı savranlı’dan.

Hemen mevzie sokuldu mehemmed
Yanıbaşında durdu ve gerisinde süleyman
Çeteler yer tutup pusu kurdular
Kanlı geçit boyuna
Düşman yanaşırken kaman köyüne
Bekletmeden yaylım ateşi açıldı
Mermi kurşun yağmur gibi saçıldı
İlk seferinde on beş kişi vurdular
Ve bir hayli düşman kırdılar
Yamaçlarda koptu kızılca kıyamet
Cesaretlerine söz yoktu ama
Neyleyip nitsinler düşman daha çoktu
Düştü birer birer bütün yiğitler
Gürültüler boğazda sustu nihayet.

DDemek diz üstü düşmüş mehemmed
Kirvesi durdu’nun yanıbaşına
Kanlar akar yarasından
Al al olmuş çevresinden.

Köpük köpük gözlerini doldurur
Bir başına mehemmed yedi düşman öldürür
Mavzerinin namlusu hala sıcak
Tutulmaz
Ölümün derdi büyük yiğenim
Çare bulunmaz.

Aynı akşam doğurmuş karısı döne
Mavi gözlü bir çocuk sarışın
Bir avuç toprak sarmışlar altına
Ve kemal koymuşlar adını.

Share:

Author: Şaban GÜRTUNA

1952 yılında Balıkesir – Sındırgı – Osmanlar Köyü’nde doğdu. İlkokulu bu köyde okudu. İlkokulu bitirdikten sonra iki yıl ailesine tarım işlerinde yardım etti. Sonra okumaya karar verdi.1964 yılında yatılılık sınavını kazanarak Savaştepe İlköğretmen Okulu’na girdi. 1971’de okulu bitirip Kars – Arpaçay İlçesi, Akyaka Nahiyesi – Süngüdere (Kızıltaş) Köyü İlkokulu Öğretmenliğine atandı. 1974 yılında evlendi.Kars ilinde 2 yıl zorunlu hizmetini tamamladı. Sonra aynı ilde er öğretmen olarak askerlik hizmetini yaptı. Balıkesir – Sındırgı İlçesi Osmanlar Köyü’nde 3 yıl, Manisa Merkez – Süngüllü Köyü’nde 1 yıl, Saruhanlı – Koldere Kasabası’nda 13 yıl, Akhisar ilçe merkezinde 7 yıl olmak üzere, toplam 28 yıl görev yaptıktan sonra 1999 yılında emekli oldu. Bir kız, bir erkek iki çocuk babasıdır.Şiir yazmaya öğretmen okulu yıllarında başladı. Belirli Gün ve Haftalarla ilgili “Bir Eylül Sabahı”, “Gediz”, “Ana Hasreti”, “Atatürk”, “Orman” şiirleri birçok şiir sitesinde yayınlanmıştır. Halen “www.babaminsiirdefteri.com” adlı şiir sitesinde editörlük yapmaktadır.Doğa fotoğrafları çekmek, onları sosyal paylaşım sitelerinde sevdikleriyle paylaşmak, bulmaca çözmek, doğa yürüyüşleri yapmak hobileri arasındadır.ESERLERİ / ŞİİRLERİ – Rüzgarlı Tepe (I. Basım - Özel)