Bu Gün Vardım Dost Bağına  – Aşık Sümmani

Bu Gün Vardım Dost Bağına – Aşık Sümmani

Bu gün vardım dost bağına
Ne hoş gelir cûşun bülbül
Açılmış güller müzeyyen
Ya nedir telâşın bülbül.

Bülbülün çektiği zardır
Arada vasıta hardır
Hakk’ın dört bin ismi vardır
Sende mevcut meşki bülbül.

Bini Tevrat’ta beyandır
Bini Zebur’da ayandır
Dört kitapta dört bin tamdır
Dumanlıdır başın bülbül.

Bülbülün ne fikri vardır
Daim hamdi şükrü vardır
Dört bin isme zikri vardır
El zanneder bir kuş bülbül.

Bülbülün çektiği âhdır
Aşkın sırrına agâhtır
Muradı Celâlûllah’tır
Akar gözden yaşın bülbül.

Sen bülbülsün doğru rahta
Arzun var Cemâlûllah’ta
Artar feyzin sehergâhta
Kimse bilmez işin bülbül.

Bülbül ne hayal hâbında
Nûşi var aşkın âbında
Daim sen rıza babında
Sümmani olsa eşin bülbül.

Sosyal Medyada Paylas:
Facebook   Twitter   LinkedIn   Tumblr   Pinterest   WhatsApp   Reddit