Bir Dilberin Mecnunuyum – Aşık Sümmani

Bir Dilberin Mecnunuyum – Aşık Sümmani

Bir dilberin mecnunuyum
Cesette canı yandırır
Ben derdimin meftunuyum
Bilse Lokman’ı yandırır.

Mürüvvet kanidir huyu
O yâr daim sever hû’yu
Likâbından çıkar mûyu
Şemsi tabanı yandırır.

Kim o yârin yarasında
O kalmaz yüz yarasında
İki kaşın arasında
Olan irfanı yandırır.

O hûba yanan âşıkan
Gözüne hor olur cihan
O dilberde olan nişan
Huri gılmanı yandırır.

O hûbân Ali Ekber’dir
O mahbub zâtı serverdir
O dilber nuru berdârdır
Ehl-i imanı yandırır.

Kapında zayıf Sümmani
Lütfundan gözler ihsanı
O sultanın arzumanı
Kün fe-yekûnu yandırır.

Sosyal Medyada Paylas:
Facebook   Twitter   LinkedIn   Tumblr   Pinterest   WhatsApp   Reddit