Tüketiciyi Koruma Haftası (15-21 Mart)

Tüketiciyi Koruma HaftasıYaşantımızı sürdürebilmek için pek çok şeye ihtiyacımız vardır. Yiyecek, içecek, giyecek gibi ihtiyaçlarımızı karşılamaya, alıp kullanmaya "tüketim" diyoruz.
Bu malzemeleri tüketenlere de tüketici denir.

* İhtiyaçlarımızı iki kısma ayırabiliriz:
– Temel ihtiyaçlar: Beslenme, barınma, giyinme
– Sosyal ihtiyaçlar: Gezme, eğlenme, tiyatro ve sinemaya gitme ihtiyaçlarımızın hepsini aynı zamanda karşılamamız mümkün olmayabilir. Bütçemiz buna yetmeyebilir. Bunun için planlı harcama yapmamız gerekir. Alacaklarımızı öncelik sırasına göre sıralamalıyız. Alışverişten önce ihtiyaçlarımızı önem sırasına göre liste yapmalı, alışveriş sırasında da bu listeye uymalıyız. BÖylece gereksiz harcamalar yapmamış oluruz.

Tüketici olarak hak ve sorumluluklarımızı iyi bilmeliyiz. Bilinçli bir tüketici mal alırken doğru seçim yapar. Bozuk ve hatalı ürünleri almaz. İhtiyacı olan malı yetkili satıcısından alır. Yiyecek maddelerini alırken taze ve temiz olanını seçer. Üretim ve son kullanma tarihlerine bakar. Tüketici tüm bunlara dikkat ettiği halde yine de aldığı mal bozuk Çıkabilir. Bu gibi durumlarda alınan mal geri verilmeli ya da değiştirilmelidir. Satıcı firma zorluk çıkarırsa hakkını aramaııdır. Anayasamız, tüketicinin korunması kanunu ile haklarımızı güvence altına almıştır.

* Tüketici haklarını koruyan kuruluşlar:
– Tüketici Sorunları Hakem Heyeti 
– İl Sağlık Müdürlükleri 
– Ticaret ve Sanayi Odaları'dır.

Yaşayan her insanı doğumundan ölümüne kadar bir tüketicidir. Türk tüketicisi de en az gelişmiş ülkeler kadar yüksek kaliteli mal ve hizmet tüketme hakkına sahiptir. Bu yüzden tükettiğimiz her üründe "TSE" kalite belgesini aramalıyız. 

ŞİİRLER

KALİTEYi ARAYALIM

Hem giyecek, hem yiyecek,
iyiye yoktur diyecek.
Köşe köşe, bucak bucak,
Kaliteyi arayolım.

Babamızın ocağındo,
Anamızın kucağında,
Şu öğrencilik çağında
Kaliteyi arayolım.

Arabanın tekerinde,
Çayımızın şekerinde,
Güzel yurdun her yerinde,
Kaliteyi arayolım . 
 
 Bozuk malolmayolım.
Paramıza kıymayolım.
Çarşı, Pazar her yerde,
Kaliteyi arayolım. 
       
          Esra METiNTAŞ