Dünya Felsefe Günü (20 Kasım)

Dünya Felsefe GünüDünya Felsefe Günü (20 Kasım)
Felsefe, sevgi anlamına gelen, Yunanca “philia” sözcüğü ile bilgi anamına gelen “sophia” sözcüklerinin birleşmesinden oluşur ve “bilgi sevgisi” anlamına gelir. Felsefe, varlık, bilgi ve değerler hakkında yürütülen zihinsel bir faaliyettir. Bir bilimin veya bilgi alanının temelini oluşturan ilkeler bütünü.

Felsefe, bilimlerden farklı olarak, olması gerekene yönelir. Varlığı bir bütün olarak ele alır ve konularına uygun yöntemleri kullanır. Felsefe, bilimden farklı olarak, ulaştığı sonuçları kanıtlamak için belirli ve kesin işlem ya da yöntemler kullanmaz. Felsefe çabası içerisinde sorulan sorular, verilen yanıtlardan daha önemlidir.

Felsefe bir düşünce faaliyetidir. insanın soru sorabilme yeteneğine dayanır. Felsefeyi diğer bilim ve disiplinlerden ayıran en önemli özelliği; sorular üzerinde düşünürken akıl yürütme yöntemi uygulamasıdır.

Filozoflar, mantıksal akıl yürütmeleri ya kendileri yaparlar ya da başaları tarafından yapılan akıl yürütmeleri eleştirirler; insan yaşamını ilgilendiren her şey hakkında akıl yürütebilirler. Bilim ve felsefe, kullandıkları yöntem açısından birbirinden ayrılır. Bilim, deney yöntemini kullanarak kesin sonuçlara varırken felsefe yalnızca soru sormakla yetinir. Yaşadığımız yüzyılda, bilim dalları özelleşerek felsefeden ayrılmıştır. Ancak felsefe, sorduğu sorularla her zaman bilimsel gelişmenin önünü açmıştır.

Birleşmiş Milletler, 20 Kasım gününü tüm dünyada Felsefe Günü olarak ilan etmiştir.Dünyada milyarlarca insan yaşamaktadır. Bu insanların pek çoğunun dünya görüşleri, yaşam tarzları, hayata bakışları farklıdır. Bu farklılıkları hoşgörü ile karşılamak, insanların düşüncesine saygı duymak için bu gün düzenlenmiştir. Hoşgörülü olmak, sevgiyle yaklaşmak dünya barışı için, huzurlu ve mutlu bir yaşam için vazgeçilmez kavramlardır.

&

ŞİİRLER