Dünya Çocuk Günü ( Ekim’in ilk Pazartesi )

Dünya Çocuk Günü ( Ekim Ayının ilk Pazartesi Günü )

Dünya Çocuk GünüEkim ayının ilk Pazartesi, "Dünya Çocuk Günü" dür. Çocukların iyi yetiştirilmesi ulusların ortak sorunudur. Bu ortak sorun için ilk çalışmalar 1923 yılında başladı. isviçre'nin Cenevre kentinde toplanan kırk ülkenin delegeleri Uluslararası Çocukları Koruma Birliği'ni kurdular. Uluslararası bu kuruluş, Birleşmiş Milletler Örgütü' nün kurulmasını izleyen yılda UNICEF' e dönüştü. UNICEF, "Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu"nun kısaltılmış adıdır. Birleşmiş Milletler Örgütü, 1954 yılında oybirliği ile Ekim ayının ilk pazartesini "Dünya Çocuk Günü" olarak kabul etti.  "Dünya Çocuk Günü" evrenseldir. Birleşmiş Milletler Örgütü' ne üye bütün ülkelerde aynı günde kutlanır. Üye ülkelerin radyo, gazete ve televizyonlarında bu günün önemi anlatılır.

Çocukların bakım ve korunmasının gerekliliği üzerinde durulur.  Bir ülkenin geleceği için, çocuk çok önemlidir. Gelecekte büyüyecek olan bu çocuk, vatanına hizmet edecektir. Ailesine yardımda bulunacaktır. Bunun için, çocukların sağlıklı büyümeleri ve eğitilmeleri gerekir. Ahlaklı, dürüst, vatansever olarak yetiştirilen insanlar, vatanları için bir teminattır. Çocuklar, yarının büyükleridir. Geleceğin yöneticisi ve güvencesidirler.  insanlığın mutluluğu, dünyamızın güzelleşmesi, çocukların korunmaına ve iyi yetişmesine bağlıdır. Barış içinde yaşamak, güzellikleri paylaşmak, eğitimle olur. Dünya Çocuk Günü, çocuklar arasında ortak duygular oluşmasını, ulusların barış içinde yaşama özlemlerinin pekişmesini amaçlar.  Bu amacın gerçekleşmesi için Birleşmiş Milletler enel Kurulu, 1959 yılında daha iyi bir yaşam, mutu bir çocukluk dönemi için "Çocuk Hakları Bildirisi"ni yayınladı.

Bu bildiriyle büyüklere şu görevler düşmektedir:
01-Hiçbir çocuk ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal inanç nedeniyle ayrıma tabi tutulamaz.
02-Çocukları her zaman ve her yerde korumaııdır, özel bakım görmelidir.
03-Her çocuk doğduğu andan itibaren bir isme ve. yurttaşlığa hak kazanmalıdır.
04-Büyükler çocukların işine yardım etmelidir.
05-Çocuklar iyi birer kimse olacak şekilde okutulmalı ve yetiştirilmelidir.
06-Çocuklar açsa doyurulmalı, hastaysa bakıımalı, geri ise özel bir eğitim verilmelidir. Öksüz kalmış veya sokağa atılmış çocuklar da alınıp korunmalıdır.
07-Doğal felaket ve savaş zamanlarında çocuklara öncelikle yardım dilmelidir.
08-Gerektiğinde aile bütünlüğüne saygı gösterilerek çocuğa yardımda  bulunulmalıdır.
09-Çocuk, her türlü kötülük ve sömürüye karşı korunmalıdır.
10-Ilköğretim parasız ve zorunlu olarak sağlanmalıdır.

Cumhuriyet döneminde, Atatürk'ün emriyle, Türk çocuklarının en iyi şekildei yetiştirilmesine çalışıldı. Sağlığına, eğitim ve öğretimine önem verildi. Çocukların okumaları için her kademede okullar açıldı. Çocuk
bakım evleri, doğum evleri, çocuk hastaneleri, çocuk yuvaları kuruldu. Okullarımızda çocukların eğitimi ve sağlığı üzerinde çok dikkatlice durulur. Anne-baba ve öğretmenler, bizlerin çok iyi insanlar olmamız için uğraşırlar. Çocuk yaşta suç işleyenlerin iyiye yöneltilmesi için "Çocuk Islahevleri " kurulmuştur. Büyük yerleşim merkezlerinde çocuk bahçeleri vardır. Çocukların yararlandığı çocuk kitaplıkları kurulmuştur. Öte yandan anasız, babasız çocukların korunması, bakımı, barındırılması için Çocuk Esirgeme Kurumu ve Yetiştirme Yurtları açılmıştır.

Çocukların kıymetini bilen, onlara önem veren milletler, iyi bir neslin yetişmesi için çalışırlar. Okullar, çocuk tiyatroları, çocuk kütüphaneleri, çocuk parkıarı ve bahçeleri yaparak, çocukların en iyi biçimde yetişmelerini sağlarlar. Dünya Çocuk Günü'nde okullarda, sınıflarda günün anlam ve önemi üzerinde durulur. Dünya Çocuk Hakları ve Türk Çocuk Hakları Bildirileri okunur. Bildirilerde belirlenen belli başlı haklar konusunda açıklamalar yapılır. Çocukların iyi yetişmeleri ve korunmaları üzerinde durulur. Kimsesiz çocuklara yardımlar yapılır. Çocukların iyi birer insan olarak yetiştirilmelerine uğraşılır. Irk, dil, din farkı gözetilmeden bu yardım yapılmalıdır. Çocuklar korunmaya, ilgiye ve sevgiye muhtaçtırlar. Çünkü çocuklar, bir ülkenin olduğu kadar bütün dünyanın da geleceğidirler.

      &

* ÖZLÜ SÖZLER: 

– Çocuk bir milletin en kutsal varlığıdır. 
– Çocuk kokusu cennet kokularındandır. 
– Biz dünyayı atalarımızdan miras değil, çocuklarımızdan ödünç aldık. 
– Bugünün küçüğü, yarının büyüğüdür. 
– Evlatlarınızı kendi devriniz için değil, onların devri için yetiştirin. 
– Çocuk yuvanın süsüdür. 
– Çocuklarına değer veren milletler sonsuza kadar yaşarlar. 

      &

ŞİİRLER