Dünya çevre Günü ( Haziran’ın ikinci Haftası )

Dünya çevre Günü ( Haziran'ın ikinci Haftası )

Dünya çevre Günü1972 yılında isveç'in Stockholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansında alınan bir kararla, 5 Haziran günü "Dünya Çevre Günü" olarak kabul edildi. Haziran ayının ikinci haftası ile başlayan haftayı da, okullarımızda" Çevre Koruma Haftası" olarak kutlamaktayız. Sanayileşme ve kentlerdeki nüfus yoğunlukları, çevre sorunlarının artmasına sebep olmuştur. Bütün ülkelerin ortak sorunu haline gelen çevre kirlenmesi, günümüzde insan sağlığını tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Ölümlere sebep olan solunum yolu hastalıklarının çoğu hava kirliliği sonucunda oluşmaktadır. Balıklar ve sudaki diğer canlılar, çevre kirlenmesinden en çok zarar görenlerin başında gelir. Sanayi artıkları, spreyler, yakıtlarla ortaya çıkan gazlar, dumanlar, petrol ve ilôç atıkları, plôstik ürünler, sun.i gübreler ve çöpler çevre kirlenmesine sebep olan en önemli etmenlerdir. Çevre kirlenmesini, insanın doğaya verdiği zarar olarak da tanımlayabiliriz.

Doğanın korunması ve tahribatının engellenmesi zorunludur. Gelecek nesillere iyi bir çevre bırakmak için kirlenmeleri mutlaka önlemek, yeşil alanları ve hayvanları koruyup çoğaltmak gerekir. Bilinçsizce sağa sola attığımız plastik ürünlerin doğada 400 yıl kadar çürümeden kalabildiğini söylersek, karşı karşıya kaldığımız tehlikenin boyutlarını biraz olsun anlayabiliriz. Çevrenin kirlenmesini önlemek için üzerimize düşen görevleri mutlaka yapmalıyız. Doğadaki tüm canlılar birbirlerini tamamlayan bir bütündür. Doğal bir denge içerisinde yaşamlarını sürdürürler. Bu nedenle doğal dengenin korunması gerekmektedir. Ancak gün geçtikçe bu doğal dengenin bozulduğunu görmekteyiz. Doğal dengeyi bozan en önemli sorun çevre kirliliğidir.

Sanayileşme sonucunda havanın, toprağın, suyun kirlenmesi, yaşamı tehlikeye sokmaktadır. Ayrıca trafik sorunu, yaşadlğımız alanları ve sokakları temiz tutmamak, yeşil alanları yok etmek de çevre kirlenmesine sebep olmakta ve sağlığımızı bozmaktadır. Gelin el ele verelim. Daha temiz, daha sağlıklı bir dünya için çevremizi temiz tutmakla işe başlayalım. Yeşil alanlara sahip çıkalım. 
 
      &

ANLAT ÖGRETMENİM
Bozkırlar, çöller çiçek açsın öğretmenim. Öyle öğret, öyle beyinlerimize işle ki; tertemiz ve yemyeşil bir dünya fikri helezonlar şeklinde etrafa yayılsın. Öğrencilerin körpe beyinlerine, duru ve berrak bir su kadar temiz olan kalplerine ağaçlarla dolu bir dünya anlat. Yeşilin her tonunun doğayı süslediğini anlat. Öyle isabetli, öyle etkili anlat ki, tüm dünyayı sarsın. Ulaşmadık insan, vanlmadık diyor, yetişilmedik bir uç bırakma öğretmenim. Şimdi bile kirliliğinden şikayet ettiğimiz bu kainatta daha nice nesillerin yaşayacağını anlat. Bu doğanın bize atalanmızdan miras değil, gelecek nesilıerden almış olduğumuz bir emanet olduğunu anlat. Herkesin gözünü kan, menfaat bürüdü. Sevgiye, saygıya, yeşilin tonlannın raksettiği bir doğaya, soluyabileceğimiz temiz bir havaya susadık. Dünya bir çöl kuruluğunda şimdi. Yaşanamaz dediğimiz dünya iyiliklere, güzelliklere, ağaçlara kucak açsın öğretmenim.

Bozkırlar, çöller çiçek açsın öğretmenim. Ağaçsız hiçbir uç kalmasın. Bunu bütün kainot duysun. Etrafı çöl yapmaya doymamış, kirli hava teneffüs etmekten bıkmamış insanlara yer kalmasın dünyamızda. Öyle etkili ol ki, öyle anlat ki, çile ve ızdırap dolu şu dünyaya gözlerini açan o minicik masum yavrular bile anlasın lisanından. Kötü ruhlu insanlann, ışık olmayan, bağnaz, kine esir düşmüş, açlara, yeşile düşman olmuş kafalarında yeni ufuklar açılsın öğretmenim.
Emine KARABEKTAŞ 

      &

* ÖZLÜ SÖZLER: 
– Daha yeşil ve temiz bir dünya için el ele. 
– Ülkeni sev, yeşili koru. 
– En doğal çevre, yeşil dünyadır. 
– Çevre bekçi iledeğil, akıl ve sevgi ile korunur. 
– En iyi teknOlOji, çevreyi en az kirletendir. 
– AslonyÖt0ğından belli olur. 
– Uygarlık, insanın çevre ile uyum içinde yaşamasıdır.

     &

ŞİİRLER