*Bekir Sıtkı Erdoğan / Hayatı ve Eserleri

Bekir Sıtkı Erdoğan / Hayatı ve Eserleri1926'da Karaman'da doğdu. Kuleli Askeri Lisesi'ni, Harp Okulu'nu bitirdi. Ankara'da bulunduğu yıllarda Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne devam ederek buradan da mezun oldu. İstanbul'da Heybeliada Deniz Lisesi'nde edebiyat öğretmenliği yaptı.

Aruz ve hece vezniyle şiirler yazmış olan Bekir Sıtkı, en çok halk şiiri tarzında yazdığı koşmalarla ismini duyurmuştur. Aruzla yazdığı şiirlerinde Yahya Kemal – Faruk Nafiz karışımı bir şiiri devam ettirmiştir. Ayrıca rubai türünde şiirleri de vardır. Hece şiiriyle halk tarzı şiiri ustaca bağdaştırmış, Anadolu'nun ve Anadolu insanının ruhunu dyugulu bir şekilde yansıtmıştırı. Sıla, aşk, ölüm, şiirinin başlıca konularını teşkil etmektedir.

ESERLERİ
– Bir Yağmur Başladı (1957)
– Dostlar (1965)