Terkib-i Bend (Bend: 10, 14, 16’dan)

10. Bend'den
Nâcar çeker halk bu zahmetleri yoksa
Adem kara dağ olsa getirmez buna takat.
Halin  kime açsan  sana der:  Hikmeti vardır,
Öldürdü bizi ah, bilinmez mi bu hikmet!
Beyhude dönüp neyler ola başumuz üzre
Halkın bu felek dediği dülab-ı meşakkat.

14. Bend'den
Alemde ki kâmil çeke gam, zevk ede cahil
Yerden göğe dek yûf bana, ger demez isem yûf!

16. Bend'den Bir devrde geldik bu fanî âleme biz kim
Asar-ı âtâ yok ne beşerde, ne melekte..
Mutbaklarına aç varanlar değenek yer
Çavuşları var, göz kapıda, el değenekte.