Terkib-i Bend (Bend: 1)

1. Bend'den
Sanman bizi kim şîre-i engür ile mestiz,
Biz ehl-i harabattanız mes-i elestiz.
Ter-dâmen olanlar bizi alûde sanur lîk
Biz mâil-i bûs-i lebi câm u kef-i destiz.
Sadrun   gözetüp   neyleyelüm   bezm-icihanun,
Pây-ı hum-ı meydür yerimiz bâde-perestiz.
Mail değilüz kimsenin azarına amma
Hâtır-şiken-i zahidi peymâne-şikestiz.
Erbabı garaz bizden ırağ olduğı yeğdür
Düşmez yire zira okumız sahib-i şastuz.
Bu âlem-i fânide ne mîr ü ne gedâyız
Âlâlara a'lalamruz pest ile pestiz.
Hem-kâse-i erbâb-ı diliz arbedemüz yok
Meyhanedeyüz gerçi velî aşk ile mestiz.
Biz mest-i mey-i meygede-i âlemi cânuz
Ser halka-i cem'iyyet-i peymane keşânuz.

Bugünkü dille:

Bizi üzüm suyu ile sarhoş sanmayın
Biz harabat ehlindeniz (meyhane sakinleriyiz)
Elest günü toplantılarının sarhoşlarıyız.
Etekleri kirli olanlar bizi de öyje sanırlar ama
Biz sadece şarap kadehinin dudağını ve elin ayasın öpmeye düşkünüz.
Bu cinan toplantısında başköşeyi gözetip neyleyelim
Bıztm yerimiz şarap küpünün dibidi', bâde-perestiz.
Biz kimseyi kırmak, incitmek istemeyiz ama,
kadehi kıran ham sofunun gönlünü kırmaktan da çekinmeyiz.
Garaz erbabının bizden ırak olması iyidir,
çünkü biz usta okçularız, okumuz yere düşmez (hedefini şaşmaz).
Bu fani dünyada ne beyiz ne de dilenciyiz, İyilerle iyi, kötülerle kötü oluruz.
Gönül adamlarıyla kadeh arkadaşlığı ederiz, onlarla kavgamız yoktur.
Gerçi meyhanedeyiz ama, bizi serhoş eden aşktır.
Biz, canlar âleminin meyhanesindeki şarapla sarhoş olmuşuz.
Kadeh çekenler halkasının başında otururuz.