*Bağdadlı Ruhi / Hayatı ve Eserleri

Bağdatlı Ruhi(? – 1605) Asıl adı Osman olan Ruhî, Bağdad'da doğdu. Doğum yılı bilinmiyor. Edebiyatımızın en büyük terkib-i bend şairlerinden olan Ruhî, çevresindeki olaylara tenkitçi bir gözle bakar. Sosyal hayatın aksayan taraflarını hicveder. Şiirlerinde, tenkidlerinde serttir. Belki bu, asker-şair oluşundan, yoksulluk çekmesinden ve hayatının bazı dönemlerinde haksızlıklara uğramış olmasından ileri gelir. Bağdad'dan küçük yaşta ayrılmış, pek çok yer dolaşmıştır.

Ruhî, orduda sipahi olarak görev yapmıştı. Emekliye ayrılınca kendisine dirlik olarak Çalı kazası verildi. Hayatının son günlerini Şam'da geçirdi ve 1605 yılında bu şehirde öldü.

Divanında yer alan 17 bendlik "terkib-i bend"i Türk edebiyatının hiciv şaheserleri arasında sayılır.