*Atilla Özkırımlı / Hayatı ve Eserleri

Atilla ÖzkırımlıAtilla Özkırımlı (1942 Konya – 2005 İstanbul): Edebiyat tarihçisi ve yazardır. İlk ve orta öğrenimini Adana'da, üniversite eğitimini ise İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde tamamladı (1968). Kendisi bir süre Hacettepe Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak da çalışmıştır.

Özkırımlı'nın ilk şiir ve öyküleri 1963-1964 yılları arasında Su ve Düzlem dergilerinde yayınlandı. Nesnel ölçülere bağlı edebiyat eleştirilerinin yanı sıra Türk edebiyat tarihine ilişkin araştırma ve incelemelerinde toplum yapısıyla sanat arasındaki ilişkiyi öne alan bir tutumu benimsedi. Özkırımlı, Nedim, Tevfik Fikret, Ahmet Haşim, Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Sabahattin Ali'ye ait eserlerin eleştirel basımlarını hazırlayarak Türkiye'de bu konudaki önemli bir boşluğu doldurmak amacıyla çalışmış ender yazarlardandır.

Özkırımlı 22 Ocak 2005 tarihinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde solunum yetmezliği nedeniyle vefat etti.

ESERLERİ
– Kabusnâme 1973
– Nedim 1974 ve 1991 (genişletilmiş basım)
– Ahmet Haşim 1974 ve 1991(genişletilmiş basım)
– Tevfik Fikret 1978
– Sabahattin Ali (Filiz Ali Laslo ile beraber, derleme), 1979
– Türk Edebiyatı Ansiklopedisi 1982
– Edebiyat İncelemeleri 1983
– Alevilik-Bektaşilik ve Edebiyatı 1985
– Yazarları da Vururlar (Celal Üster ile) 1987
– Tarihe Not Düşmek 1989
– Toplumsal Bir Başkaldırının İdeolojisi Alevilik-Bektaşilik 1990
– Hayatımıza Sevgisizliğe ve Yalnızlığa Dairdir 1991
– Açıklamalı Edebiyat Terimleri Sözlüğü 1991
– Söylev, (Yalınlaştırılmış özet metin) 1991
– Çağdaş Türk Edebiyatı 1991
– Türk Dili 1992
– Ömer Seyfettin: Seçilmiş Hikâyeler 1992
– Dil ve Anlatım 1994
– Romanların Dünyasında 1994
– Tarih İçinde Türk Edebiyatı 1995
– Sevgim Acıyor 1995
– Öykülerle Romanlarda Yaşamak 1995
– O Güzel İnsanlar 1998
– Türk Dili: Dil ve Anlatım 2001