Birer Birer

Tarih seksen dokuz on bir yaşımda
Cem oldu başıma iş birer birer
On sekiz yıl sürdüm yârin peşinde
Akıttım gözümden yaş birer birer.

Uyandım oturmuş pirler yanıma
Yaktı bu sinemi aşkın nârına
Çok zaman dolandım yârin ardına
Döküldü ağzımdan diş birer birer.

Kahpe felek sana n’ettim n’eyledim
Attın gurbet il’e garip eyledin
Bu fâni dünyada zulüm eyledin
Cûş ettin neminden yaş birer birer.

Görmeden dünyada bir şâdlık demi
Gitti cıvan ömrüm gelmez encamı
Elin sitem sözü feleğin kahrı
Vurdu her taraftan taş birer birer.

Sümmani der: Hani benim otağım
Günbegün budandı dalım budağım
Devrolup devranım geçmeden çağım
Döküldü dihenden diş birer birer.