*Aşık Sümmani / Hayatı ve Eserleri

Aşık Sümmani / Hayatı ve Eserleri1860 yılında Erzurum'un Narman ilçesinin Samikale köyünde doğmuş,1915 yılında ölmüştür. Asıl adı Hüseyin; aile lakabı Kasımoğulları'dır. Sümmani, bir süre çobanlık yaptıktan sonra, saz çalmayı öğrenmiş, düşünde gördüğü Gülperi adlı sevgiliyi aramak için Kafkasya, İran, Afganistan, Hind ve Turan'ı dolaşmıştır. Ardahan, Kars ve Posof'a gitmiş bir ara Kırım'da bulunmuştur. Zülali, Erbabi, Muhibbi, Celali ve Aşık Şenlik'le dostluk kurmuştur.

Aruz ve hece ölçüsüyle birçok gazel, müstezat ve divanı bulunan Sümmani 5 Şubat 1915'te Samikale vefat etti ve buraya defnedildi.
Ne gariptir ki öldüğü gün, dünyada kavuşamadığı Gülperi de hayata gözlerini yummuştur.