*Ali Canip Yöntem / Hayatı ve Şiirleri

Ali Canip YöntemAli Canip Yöntem Selanik Hukuk Mektebi'ndeki eğitimini son sınıfta bıraktı. Gençlik yıllarında Selanik'te çıkan Genç Kalemler (1910-12) dergisinde yazılar yazdı. Öğretmenliği seçen Ali Canip, Çanakkale Sultanisi edebiyat ve felsefe öğretmenliğine atandı. Milletvekilliği de yapan Ali Canip, 1967'de yaşamını yitirdi. Ali Canip Yöntem, birçok sanatçı gibi, adını, yazdığı eserlerle değil, girdiği edebî ve ilmî tartışmalarla (Yeni Lisan tartışmaları) duyurmuştur.

Genç yaşta şiire başlamış, hatta bir şiir kitabı yayımlamış ancak şiirde ısrarcı olmamıştır. "Geçtiğim Yol" adlı şiir kitabı hem aruz hem de hece vezni ile yazılmış şiirlerden oluşur. Nazik bir duyarlılığı olmasına karşın bu duyarlılığı sanata ve şiire yansıtmada pek başarılı ola­mamıştır. Hatta bu şiirlerin bir hevesle yazıldığı söylenebilir. Yöntem'in, en büyük hizmeti Genç Kalemler devresinden başlayıp ömrünün sonuna kadar sürdürdüğü Millî Edebiyat ve Yeni Lisan sevdasıdır. Yeni Lisan hareketini sonuna kadar savunmuştur. Bu yüzden dönemin önemli edebiyatçılarından olan Cenap Şehabettin'le ciddi bir tartışmaya girişmiştir. Bunu "Millî Edebiyat ve Cenap Bey'le Münakaşalarım" adıyla 1918'de yayımlar. Bunun yanında bilimsel alanda yaptığı çalışmalar, edebiyat öğretmenliği, Türk dilinin sadeleşmesi için giriştiği ve çoğunda da haklı çıktığı polemikler de önemlidir.

Ali Canip Yöntem; Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp'la birlikte Millî Edebiyat ve Yeni Lisan hareketinin üç teorisyeninden biridir.

ESERLERİ / ŞİİRLERİ
– Geçtiğim Yol

DÜZ YAZILARI
– Millî Edebiyat ve Cenap Bey'le Münakaşala­rım
– Epope
– Türk Edebiyatı Antolojisi
– Ömer Seyfettin-Hayatı ve Eserleri,
– Edebî Nevilerle Mesleklere Dair Ma­lumat