Ali Canip Yöntem – Hayatı ve Şiirleri

Ali Canip Yöntem Selanik Hukuk Mektebi’ndeki eğitimini son sınıfta bıraktı. Gençlik yıllarında Selanik’te çıkan Genç Kalemler (1910-12) dergisinde yazılar yazdı. Öğretmenliği seçen Ali Canip, Çanakkale Sultanisi edebiyat ve felsefe öğretmenliğine atandı. Milletvekilliği de yapan Ali Canip, 1967’de yaşamını yitirdi. Ali Canip Yöntem, birçok sanatçı gibi, adını, yazdığı eserlerle değil, girdiği edebî ve ilmî tartışmalarla (Yeni Lisan tartışmaları) duyurmuştur.

Genç yaşta şiire başlamış, hatta bir şiir kitabı yayımlamış ancak şiirde ısrarcı olmamıştır. “Geçtiğim Yol” adlı şiir kitabı hem aruz hem de hece vezni ile yazılmış şiirlerden oluşur. Nazik bir duyarlılığı olmasına karşın bu duyarlılığı sanata ve şiire yansıtmada pek başarılı ola­mamıştır. Hatta bu şiirlerin bir hevesle yazıldığı söylenebilir. Yöntem’in, en büyük hizmeti Genç Kalemler devresinden başlayıp ömrünün sonuna kadar sürdürdüğü Millî Edebiyat ve Yeni Lisan sevdasıdır. Yeni Lisan hareketini sonuna kadar savunmuştur. Bu yüzden dönemin önemli edebiyatçılarından olan Cenap Şehabettin’le ciddi bir tartışmaya girişmiştir. Bunu “Millî Edebiyat ve Cenap Bey’le Münakaşalarım” adıyla 1918’de yayımlar. Bunun yanında bilimsel alanda yaptığı çalışmalar, edebiyat öğretmenliği, Türk dilinin sadeleşmesi için giriştiği ve çoğunda da haklı çıktığı polemikler de önemlidir.

Ali Canip Yöntem; Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp’la birlikte Millî Edebiyat ve Yeni Lisan hareketinin üç teorisyeninden biridir.

ESERLERİ / ŞİİRLERİ
– Geçtiğim Yol

DÜZ YAZILARI
– Millî Edebiyat ve Cenap Bey’le Münakaşala­rım
– Epope
– Türk Edebiyatı Antolojisi
– Ömer Seyfettin-Hayatı ve Eserleri,
– Edebî Nevilerle Mesleklere Dair Ma­lumat

Şaban GÜRTUNA
Şaban GÜRTUNA

1952 yılında Balıkesir – Sındırgı – Osmanlar Köyü’nde doğdu. İlkokulu bu köyde okudu. İlkokulu bitirdikten sonra iki yıl ailesine tarım işlerinde yardım etti. Sonra okumaya karar verdi.

1964 yılında yatılılık sınavını kazanarak Savaştepe İlköğretmen Okulu’na girdi. 1971’de okulu bitirip Kars – Arpaçay İlçesi, Akyaka Nahiyesi – Süngüdere (Kızıltaş) Köyü İlkokulu Öğretmenliğine atandı. 1974 yılında evlendi.

Kars ilinde 2 yıl zorunlu hizmetini tamamladı. Sonra aynı ilde er öğretmen olarak askerlik hizmetini yaptı. Balıkesir – Sındırgı İlçesi Osmanlar Köyü’nde 3 yıl, Manisa Merkez – Süngüllü Köyü’nde 1 yıl, Saruhanlı – Koldere Kasabası’nda 13 yıl, Akhisar ilçe merkezinde 7 yıl olmak üzere, toplam 28 yıl görev yaptıktan sonra 1999 yılında emekli oldu. Bir kız, bir erkek iki çocuk babasıdır.

Şiir yazmaya öğretmen okulu yıllarında başladı. Belirli Gün ve Haftalarla ilgili “Bir Eylül Sabahı”, “Gediz”, “Ana Hasreti”, “Atatürk”, “Orman” şiirleri birçok şiir sitesinde yayınlanmıştır. Halen “www.babaminsiirdefteri.com” adlı şiir sitesinde editörlük yapmaktadır.

Doğa fotoğrafları çekmek, onları sosyal paylaşım sitelerinde sevdikleriyle paylaşmak, bulmaca çözmek, doğa yürüyüşleri yapmak hobileri arasındadır.

ESERLERİ / ŞİİRLERİ
– Rüzgarlı Tepe (I. Basım - Özel)

Articles: 5166