Adem Kasidesi – Akif Paşa

Adem KasidesiCan verir âdeme endişe-i sahbâ-yı adem
Cevher-i can mı aceb cevher-i minâ-yı adem

Çeşm-i im’ân ile baktıkça vücûd-i ademe
Sahn-ı cennet görünür âdeme sahrâ-yı adem

Galat ettim ne reva cennete teşbih etmek
Başkadır nimet-i asayiş-i me’vâ-yı adem

Tutalım anda da olmuş ni’âm-ı gûnâgûn
Öyle muhtac-ı tenavül müdür âlâ-yı adem

Kimse incinmedi vaz’ından anın zerre kadar
Besledi bunca zaman âlemi bâbâ-yı adem

Var ise andadır ancak yoğise yoktur yok
Rahat istersen eğer eyle temennâ-yı adem

……….>>>  

      
Adem Kasidesi - Akif Paşa
 

 

 

 

 

Günümüz Türkçesi ile Adem Kasidesi

Yokluk kadehinin düşüncesi insana can verir.
Acaba yokluk şarabının özü canın cevheri midir?

Yokluğun vücuduna tedkik (inceleyici)  edici bir gözle bakılırsa  
yokluk sahrası insana cennet bahçesi gibi görünür.

Hayır! Yokluğu cennet bahçesine benzetmekle hata yaptım.
Onu cennet bahçesine benzetmek reva mı?

Yokluk ülkesinin huzur verici nimetleri bambaşkadır.
Diyelim ki onda da (yokluk ülkesinde) nimetler çeşit çeşittir.

Ama yokluğun büyüklüğü öyle yeme içmeye (nimetlere) muhtaç değildir.
Adem denilen baba bunca zamandan beri alemi beslediği halde kimse onun bu durumundan zerre kadar incinmedi.

Bir şey varsa onda (yokluk) dır. Eğer o yoksa yok yoktur.
Rahat istiyorsan eğer yokluğu iste.

…………..>>>