Gönül Seni

Yücelerden döctdüreyin alçaklara gönül seni
Alçaklardan alçaklara indlreyin gönül seni.

Ayırayın halkdan seni, şöyle hâk ideyin teni
Ayaklar altına yani bırakayın gönül seni.

Nice kaçarsın yabana, aşk gemin urayın sana,
Sürüp d maşukdan yana, hem çalayın gönül seni.

Başum gurbete urayın, benlik defterin düreyln,
Alnum yassın göreyin, uydurayın gönül seni.

Başımın terkin urayın, canumu yolda koyayın,
Ne kim olursam olayın komayayın gönül seni.

Yürüyeyln yane yane, aşk odun urayın cane,
Bakmıyayın meslvaya, göçüreyin gönül

Koyayın namusu an, talep ideyin ol yari,
Dün gün çekdüreyin zân ağladayın gönül seni.

Doat gamın alayın başa, yürüyeyln kalka düşe
Vasfı dile gelmez İşe, uğradayın gönül seni.

Sığmayın ol Mevlftya, yüz uruyayın ol ilâya,
Abdurrahîm-i TlrsFye uydurayın gönül seni.