Makber – Abdulhak Hamid Tarhan

Makber  - Abdulhak Hamid TarhanHer yer karanlık pürnur o mevki
Mağrib mi yoksa makber mi yâ Râb!
Yâ Hâbgâhı dilber mi yâ Rab?
Rüya değil bu ayniyle vâki
Bir gülsen olmuş şimdi harabe
Ebri seher mi düşmüş türâbe?

Yarim mi mefdun, ay mı tutulmuş?
Dikkat şu sönmüş nûrı nigâhe!
Kabri çiçekten bir türbe olmuş
Dönmüş o türbe bir haclegâhe.
Bir haclegâhe dönmüşse türben
Aç koyununu aç, maşukan im ben.